.

Σαρωτές X-RAY προμηθεύεται η ΕΛ.ΑΣ.Σαρωτές σώματος ακτίνων Χ, αξίας 600.000 ευρώ, αγοράζει η Ελληνική Αστυνομία για την ανίχνευση εκρηκτικών μηχανισμών, όπλων και ναρκωτικών, τόσο… εντός σώματος (ενδοσωματική μεταφορά) όσο και κάτω από ρούχα και παπούτσια!

Η προμήθεια των συστημάτων επιθεώρησης-σάρωσης σώματος με ακτίνες X-RAY γίνεται για λογαριασμό της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, ενώ συγχρηματοδοτείται από το εθνικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020 και αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που συνεισφέρουν σε ποσοστό 75%. Τα μηχανήματα αναμένεται να καλύψουν ανάγκες υπηρεσιών της Αστυνομίας που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο ύποπτων επιβατών για την αποφυγή εξαγωγής ή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών από και προς την Ελλάδα.

Το κάθε σύστημα αποτελείται από γεννήτρια παραγωγής ακτίνων Χ, πύλη ή καμπίνα ελεγχόμενου προσώπου, κεντρική μονάδα ελέγχου με οθόνη-χειριστήριο, εξειδικευμένο λογισμικό, πλευρικό τοίχο-χώρισμα, προς αποφυγή απορρόφησης της δευτερεύουσας ακτινοβολίας, γραφείο ελεύθερου σχεδιασμού και κάθισμα περιστρεφόμενο, ηλεκτρονικό δοσίμετρο άμεσης ανάγνωσης ακτινοβολίας για τους εκτιθέμενους εργαζομένους, φορητή χημική τουαλέτα, η οποία θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και παροχής νερού και θα είναι ικανή να διαχωρίζει τα απόβλητα από τα ναρκωτικά ή άλλα απαγορευμένα υλικά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και θα διαθέτει δοχείο περισυλλογής δείγματος, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με κατάλληλο φορτιστή, ειδικό απολυμαντικό-αντιμικροβιακό υγρό και απολυμαντικό-αντιμικροβιακό σπρέι χώρου, τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει, στις θέσεις εγκατάστασης των συστημάτων τρία τουλάχιστον άτομα, ανά θέση εγκατάστασης, στη χρήση και τη λειτουργία του συστήματος, για χρονικό διάστημα μίας τουλάχιστον ημέρας. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την εφαρμογή νέων βέλτιστων πρακτικών με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας, την αύξηση της δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας των αρμόδιων για τη δίωξη ναρκωτικών Υπηρεσιών μέσω των αντίστοιχων μετρήσιμων στατιστικών στοιχείων των πραγματοποιούμενων ελέγχων, του αριθμού των συλληφθέντων ατόμων και του εντοπισμού οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, καθώς και την αύξηση κατασχέσεων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.