.

Τα συστήματα και οι τεχνολογίες ασφάλειας διευρύνουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες μιας επιχείρησης

Τα συστήματα ασφαλείας ήταν, είναι και θα παραμείνουν ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους. Σήμερα ωστόσο, οι νέες τεχνολογικές λύσεις ασφάλειας, μπορούν επίσης να παρέχουν περισσότερα οφέλη σε οποιαδήποτε επιχείρηση, επιπρόσθετα από τον βασικό τους ρόλο που είναι η προστασία των ανθρώπων, των περιουσιακών στοιχείων και των εγκαταστάσεων.
Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας που μέχρι πρόσφατα επικεντρώνονταν αποκλειστικά στο να δημιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας σε ένα χώρο, μπορούν σήμερα να αξιοποιηθούν με νέους τρόπους, προς όφελος επιμέρους τομέων της κάθε επιχείρησης. Αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί, τότε το τμήμα ασφαλείας από ένα τμήμα που φαινομενικά δημιουργεί κόστη χωρίς ανταποδοτικότητα (κάτι που δεν ισχύει έτσι και αλλιώς), θα μετατραπεί σε ένα παραγωγικό και λειτουργικό τμήμα λήψης, αποθήκευσης, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, που θα μπορούσε να ωφελήσει δυνητικά ολόκληρο τον οργανισμό, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση πολλών διεργασιών και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Είναι δεδομένο πως ουσιαστικός στόχος των περισσότερων επιχειρήσεων, είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, την αύξησης των κερδών και της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να κάνει ένα σύστημα ασφαλείας προκειμένου να συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία. Η αποφυγή οικονομικών απωλειών για παράδειγμα από κλοπές (εξωτερικής και εσωτερικής φύσης), αναμφισβήτητα είναι πολύ σημαντικός στόχος, όμως οι σύγχρονες λύσεις βίντεο-επιτήρησης και εν γένει τα συστήματα ασφάλειας που ενσωματώνουν κάποιο νέες τεχνολογίες ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να προσφέρουν αρκετά περισσότερα. Ουσιαστικά ενισχύουν και αναβαθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας μίας επιχείρησης, αλλά και τη διαδραστικότητα αυτής με το προσωπικό αλλά και με τους πελάτες της.

Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν τα συστήματα ασφάλειας να ωφελήσουν ευρύτερα τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Έξυπνη ανάλυση δεδομένων για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων στο marketing

Πολλά συστήματα ασφαλείας νέας τεχνολογίας παρέχουν επιχειρηματική και λειτουργική ευφυΐα, που επιτρέπει στις εταιρείες να αναλύουν μια τεράστια ποσότητα δεδομένων, όπως ο αριθμός των εισόδων των επισκεπτών και πελατών, οι χρόνοι παραμονής των πελατών, σε συγκεκριμένους χώρους, οι διαδρομές που προτιμούν οι πελάτες, οι ουρές και η αλληλεπίδραση των τελευταίων με τα προϊόντα. Διευκολύνουν επίσης, τη σύγκριση αυτών των δεδομένων, μέσα από δυναμικούς πίνακες εργαλείων που αποτυπώνουν τη σχετική απόδοση σε κάθε τοποθεσία. Οι κάμερες μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια τα μοτίβα επισκεψιμότητας των πελατών στα καταστήματα και να βοηθήσουν στη δημιουργία ενεργειών προβολής προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας εξελίσσονται ουσιαστικά σε δίκτυα έξυπνων αισθητήρων και συλλογής πολύτιμων δεδομένων, στα οποία βασίζονται όλο και περισσότερο οι ομάδες μάρκετινγκ και πωλήσεων για να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις σε ότι αφορά την τοποθέτηση προϊόντων και άλλων πρωτοβουλιών μάρκετινγκ. Επιπλέον, με τις νεότερες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι κάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πληροφοριών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να έχουν μια ολιστική εικόνα των καθημερινών λειτουργιών τους, που υπερβαίνει την ασφάλεια.Διαχείριση υγειονομικής κρίσης και επίτευξη συμμόρφωσης με τα μέτρα

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, τα συστήματα ασφάλειας είναι κρίσιμα για την προστασία των ανθρώπων, αλλά και των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Όμως οι τεχνολογίες ασφάλειας διαδραματίζουν σήμερα και ένα ευρύτερο ρόλο στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού, οι επιχειρήσεις αξιοποιήσαν ή επένδυσαν σε νέες τεχνολογικές λύσεις με γνωστές λειτουργίες, όπως η καταμέτρηση των ανθρώπων, η διαχείριση της ουράς, ο έλεγχος πρόσβασης, η ενδοεπικοινωνία και η απομακρυσμένη παρακολούθηση, προκειμένου να πετύχουν συμμόρφωση με τα περιοριστικά μέτρα υγειονομικού χαρακτήρα και να λειτουργήσουν τηρώντας ένα ασφαλές πρωτόκολλο με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες.
Ακόμη όμως και μετά την πανδημία, οι τεχνολογίες αυτές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο, βοηθώντας τους οργανισμούς να λαμβάνουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που συλλέγουν και να βελτιώνουν τη λειτουργία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Όποια και αν είναι η αποστολή μιας επιχείρησης, το σωστό σύστημα ασφαλείας μπορεί να κάνει τις καθημερινές δραστηριότητες πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές και να επιτρέψει στους υπαλλήλους να επικεντρωθούν στους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Διαχείριση εταιρικών κινδύνων

Πλέον οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιληφθούν ότι η αξία των τεχνολογιών φυσικής ασφαλείας, μπορεί να επεκταθεί ευρύτερα στις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού, αξιοποιώντας κυρίως τις νέες τάσεις τεχνολογίας. Καθώς ο αριθμός των αισθητήρων IoT επεκτείνεται και στο τομέα της ασφάλειας, αυξάνεται και ο όγκος των δεδομένων που συλλέγονται από τα συστήματα ασφάλειας. Αντί απλώς να αποθηκεύουν αυτά τα δεδομένα, οι οργανισμοί μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να αναπτύξουν πολύτιμες πληροφορίες και γνώσεις και να εντοπίσουν πρότυπα συμπεριφοράς αλλά και δυνητικούς κινδύνους. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να λάβουν τεκμηριωμένες επιχειρησιακές αποφάσεις, όπως η καλύτερη χρήση του χώρου τους ή η βελτιστοποίηση των ροών κυκλοφορίας των ανθρώπων. Υπάρχει επίσης η ευκαιρία να δημιουργηθεί μια κοινή λειτουργική προσέγγιση μεταξύ της φυσικής και της ψηφιακής ασφάλειας του κυβερνοχώρου, για αποτελεσματικότερη διαχείριση των εταιρικών κινδύνων. Για παράδειγμα, μια ευπάθεια που εντοπίζεται σε ένα σημείο θα μπορούσε να προκαλέσει μια αλλαγή στο επίπεδο απειλής σε κάποιο άλλο, ως εκ τούτου, οι προμηθευτές αλλά και οι εγκαταστάτες τεχνολογικών λύσεων θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τους στόχους των πελατών τους, ώστε η ασφάλεια να μην χαρακτηρίζεται ως μία κοστοβόρα λειτουργία, αλλά πηγή πολύτιμων πληροφοριών.

Αναφορικά τώρα με την συνολική αποστολή μιας επιχείρησης, τα συστήματα ασφάλειας συμβάλλουν στη διατήρηση μια πολυεπίπεδης προστασίας, από το κατώτερο μέχρι το ανώτερο επίπεδο μιας εταιρείας. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας συμβάλλει στη συνολική προστασία της εταιρείας από επιχειρηματικούς κινδύνους, αλλά και των προμηθευτών και των συνεργατών της, προστατεύοντας πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Ως επένδυση, περιορίζει τις πιθανές ζημίες που προκαλούνται από διαφορετικές παράνομες δραστηριότητες. Τα συστήματα ασφαλείας συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των απωλειών, αλλά μπορούν επίσης να αυξήσουν τα έσοδα των επιχειρήσεων, καθιστώντας το συνολικό περιβάλλον ασφαλή χώρο για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Διαχείριση προσωπικού

Μια ακόμα επιπρόσθετη ωφέλεια που μπορεί να προκύψει από ένα νέο σύστημα ασφάλειας και ειδικότερα από το σύστημα ελέγχου πρόσβασης της εγκατάστασης, είναι η διασύνδεση του συστήματος με το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων με ότι σημαίνει αυτό. Δηλαδή τον καλύτερο έλεγχο της προσέλευσης και του ωραρίου του προσωπικού, τη γνώση πότε και που βρέθηκε μέσα στη κτιριακή εγκατάσταση, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα με βάση του υγειονομικούς κανόνες που αναφέραμε και παραπάνω.
Ακόμα, η πρόσβαση των αυτοκινήτων σε χώρους στάθμευσης που βασίζεται στην τεχνολογία ANPR(Automatic number Plate Recognition-Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας οχήματος), συνιστά ένα πολύ αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης της πρόσβασης των οχημάτων του προσωπικού και των επισκεπτών στην εγκατάσταση αυτοματοποιημένα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.


Διαχείριση εκτάκτων αναγκών και έξυπνα κτίρια

Η σύγκλιση των συστημάτων ασφάλειας με τους κτιριακούς αυτοματισμούς στο πλαίσιο των έξυπνων κτιρίων θα πετύχουν μια πιο ορθή διαχείριση του φωτισμού και του κλιματισμού ενός κτιρίου προκειμένου να περιοριστεί η αλόγιστη κατανάλωση πόρων και να επιτευχθεί η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Επίσης με την ενοποίηση των συστημάτων ασφάλειας (βίντεο-επιτήρηση, έλεγχος πρόσβασης, πυρανίχνευσης) και με άλλους έξυπνους κτιριακούς αυτοματισμούς και συστήματα αναγγελιών και φωνητικού συναγερμού, μια επιχείρηση μπορεί να μεγιστοποιήσει την προληπτική αλλά και ενεργητική ασφάλεια για το προσωπικό αλλά και τους επισκέπτες της, επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση των διαδικασιών εκκένωσης σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, όπως για παράδειγμα μια πυρκαγιά ή ένας σεισμός.
Υπάρχουν πλέον ουκ ολίγα προϊόντα στον χώρο της ασφάλειας ικανά να ενσωματωθούν και να λειτουργήσουν μαζί με ευρύτερες υποδομές με στόχο τη βέλτιστη αντίδραση σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης, ώστε η ομάδα ασφάλειας να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης εντός του κτιρίου και να καθοδηγήσει σωστά τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό σε μια τέτοια δύσκολή περίπτωση.

Συμπερασματικά

Όταν το εσωτερικό τμήμα ασφαλείας ενός οργανισμού, καταφέρει να επεκτείνει και να αξιοποιήσει την αποστολή των συστημάτων ασφάλειας πέρα από τον συμβατικό τους ρόλο, τότε σίγουρα δημιουργούνται νέες ευκαιρίες σε μια επιχείρηση και είναι πιο εφικτή η αποδοχή για περεταίρω επενδύσεις σε αυτό τον τομέα από τη διοίκηση του οργανισμού. Ευτυχώς, πολλές νεότερες τεχνολογίες στην αγορά επιτρέπουν στους επαγγελματίες ασφάλειας να κάνουν ακριβώς αυτό. Να πείσουν δηλαδή τη διοίκηση του οργανισμού να επενδύσει σε νέες τεχνολογικές λύσεις ασφάλειας. Οι δυνατότητες σήμερα υπάρχουν. Το πρώτο βήμα για να επωφεληθούν από αυτές τις νέες τεχνολογίες είναι το τμήμα ασφαλείας να εξετάσει τη μεγαλύτερη εικόνα και να επικεντρωθεί στους επιχειρηματικούς στόχους συνολικά.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.